Bitki Üretimi ve Bitki Satışı Hizmeti

Gülpınar Fidanlığı, 30 yıllık mesleki deneyimi ile bilinçli, güvenilir ve kaliteli üretime, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerine devam etmektedir. Esas kurulum amacı ülkemizdeki boylu, kaliteli ve niteliği yüksek bitki ihtiyacını karşılamak olan Gülpınar Fidanlığı üretim standartlarını sürekli gözden geçirerek replikajlı, saksılı olarak aşılı ibreli ve yapraklı türler üzerinde çalışmaktadır.

Fidanlık şu anda 65.000 m2' lik alana sahiptir ve ağırlıklı olarak 20 tür ve birçok yan tür üretilmektedir. Genel üretim politikası aşılı fidanlar üretmektir. Aşı ile üretme tekniği üretilmesi istenilen bitkinin bir parçasını kökünden faydalanmak istenilen başka bir bitkiyle kaynaştırarak tek bir bitki olarak geliştirme tekniğidir.

Gülpınar fidanlığı üretim standartlarını en yüksek düzeyde tutmak için üretiminde, yapı olarak her tarafı delikli saksı özelliklerine sahip olan üzüm sepetleri kullanmaktadır. Sepetli fidan dikiminin faydaları, söküm sezonunu uzatmaktadır. Boylu fidanlarda çok rastlanan sökümden sonra söküm hatalarından doğan kuruma oranları azalmaktadır. Yüksek maliyetlere sahip olan fidanın yaşama yüzdesinin yüksek olmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Kaplı ve sepetli fidanlar, peyzaj uygulama çalışmalarının yıl içinde geniş bir alana dağılımına olanak vermektedir. Bir sepete birden fazla şaşırtma uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile bitkinin kök sistemi kontrol altında tutulup, daha dirençli ve sağlıklı bitkiler üretmek amaçlanmaktadır.

Bitki satışları; satış boyuna gelmiş, saksılı ve sepetli bitkilerden oluşmaktadır. Üretilen türlerin özelliklerine göre yaşlı, boylu ve formlu fidanlarda gövde yüzeyi geniş olduğundan nakil sırasında çabuk su kaybedebileceği için fidan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Gülpınar Fidanlığının önem verdiği hususlardan biride sağlıkla üretilmiş olduğu bitkilerin, kullanıcıya sağlıkla ulaşmasıdır. Bunun içinde ambalajlama ve nakliyeye oldukça önem vermektedir. Bu nedenle ambalajlama özenle yapılır. Fidan kapalı bir araçla taşınır, gövdeden su kaybını en aza indirmek için ağacın tüm toprak üstü kısmına %2 lik vapour-gard pulverize edilir. Fidanlıkta bitki üretimi ve satışları yanında peyzaj projelendirme ve uygulama hizmetleri de verilmektedir.